Pred nadaljevanjem morate izpolniti vsa polja označena z *.

V primeru prometne nesreče
 1. Zavarujte okolico in sebe.
 2. Obvestite pristojne službe:
  1. v primeru, da je potrebna zdravniška pomoč, pokličite 112,
  2. s klicem na številko 113 obvestite policijo.
 3. Poškodovana vozila naj ostanejo v nespremenjenem položaju.
 4. Policijo prosite, da vam posreduje zapisnik o prometni nezgodi.
 5. Zabeležite si podatke, ki jih boste potreboval pri prijavi škode, in sicer:
  1. podatek o vozniku in lastniku soudeleženega vozila,
  2. številko zavarovalne police in zavarovalnico, ki jo je izdala.
 6. Splošna priporočila v primeru nesreče:
  • ugotovite, kako je prišlo do nezgode (priporočljive so fotografije),
  • odstranite vozilo in morebitne druge predmete s cestišča, da ne ovirate drugih udeležencev v prometu,
  • s soudeleženim voznikom si vljudno izmenjate osebne podatke, podatke o vozilu in zavarovalnici,
  • nujno je, da na kraju nezgode izpolnite Evropsko poročilo o prometni nezgodi - s tem poenostavimo postopek uveljavljanja škodnega zahtevka

V primeru prometne nesreče

Ugotovite, kako je prišlo do nezgode (priporočljive so fotografije)

Odstranite vozilo in morebitne druge predmete s cestišča, da ne ovirate drugih udeležencev v prometu

S soudeleženim voznikom si vljudno izmenjate osebne podatke, podatke o vozilu in zavarovalnici

Nujno je, da na kraju nezgode izpolnite Evropsko poročilo o prometni nezgodi - s tem poenostavimo postopek uveljavljanja škodnega zahtevka

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content