Pred nadaljevanjem morate izpolniti vsa polja označena z *.

Ponudnik storitve
Ponudnik storitve Hi3 je Zavarovalnica Sava, zavarovalna družba, d.d., Cankarjeva 3, 2000 Maribor, Sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru, reg. vl. 1/03762/00, matična številka: 5063400, ID za DDV: SI44814631, osnovni kapital 68.417.377,44 EUR. Organ pristojen za zavarovalni nadzor: Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, 1000 Ljubljana.
Varstvo osebnih podatkov

Izjava o varstvu podatkov določa način oz. postopek zbiranja in uporabe osebnih podatkov. Z osebnimi podatki, pridobljenimi iz ponudb ali zavarovanj ter prek spletnega mesta, upravlja Zavarovalnica Sava, d.d.

Zavarovalnica Sava, d.d. izjavlja, da varuje zasebnost vsakega obiskovalca spletnega mesta. Brez privolitve obiskovalcev ne bomo razkrili nobenih osebnih podatkov, razen v primerih, ki jih določa zakon za potrebe nacionalne varnosti, obrambe, javne varnosti, preprečevanja, razkrivanja, odkrivanja in preganjanja kaznivih dejanj ali kršitve etičnih norm za določene poklice, monetarne, proračunske in davčne zadeve, nadzora javne varnosti in varstva subjekta podatkov ali pravic in svoboščin drugih v obsegu, ki je nujen za dosego namena, zaradi katerega se določa omejitev, razen v zvezi z varstvom osebnih podatkov, ki so povezani z narodnim, rasnim in drugim poreklom, s političnimi, verskimi in drugimi prepričanji, z izobrazbo, zdravstvenim stanjem, razen nalezljivih bolezni ali spolnega vedenja.

Neosebni podatki Po zakonodaji smemo zbirati vaše neosebne podatke, kot so: kateri brskalnik uporabljate, podatek o tem, s katere spletne strani ste bili povezani na naše spletno mesto. Na podlagi teh podatkov ne morete biti identificirani, nam pa koristijo le za pripravo učinkovitih storitev na spletnem mestu. Podatke o številu povezav s tretje spletne strani na našo spletno mesto lahko posredujemo lastniku ali upravljavcu tretje spletne strani, saj vas na podlagi teh podatkov ni mogoče identificirati. Podatki, ki se zapišejo na trdi disk Kadar obiščete našo stran, lahko na vaš računalnik shranimo nekatere podatke (poznano kot 'cookie'). Ti podatki pospešijo uporabo našega spletnega mesta, vendar pa jih lahko kadar koli izbrišete ali preprečite z ustrezno nastavitvijo v programski opremi.

Zavarovalnica Sava, d.d. mora kot upravljavec zbirke osebnih podatkov na zahtevo posameznika:

  • dopolniti ali popraviti osebne podatke, za katere se ugotovi, da so nepopolni, netočni ali neažurni.
  • izbrisati osebne podatke, za katere posameznik tako zahteva in Zavarovalnica Sava, d.d. nima posebnega pravnega interesa, da podatke hrani;
  • omogočiti vpogled v katalog podatkov, vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje;
  • posredovati izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj;
  • posredovati seznam tistih, katerim so bili v skladu s petim odstavkom 11. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov v določenem obdobju posredovani osebni podatki, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj;
  • omogočiti vpogled v vire, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o posamezniku vsebuje zbirka podatkov in metodo obdelave.
Pritožbeni postopki
Vse informacije o pritožbenih postopkih so vam dosegljive na tej povezavi.
Varnost
Vzpostavili smo tehnologijo in pravila zaradi zaščite vaše zasebnosti pred nepooblaščenim dostopom in nedopustno uporabo. Ukrepe bomo posodabljali skladno z razvojem tehnologije.
Tretje osebe
Vzpostavili smo tehnologijo in pravila zaradi zaščite vaše zasebnosti pred nepooblaščenim dostopom in nedopustno uporabo. Ukrepe bomo posodabljali skladno z razvojem tehnologije.

Kazalo

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content